Csehy Zoltán

Vissza

Csehy Zoltán (1973, Dunaszerdahely): műfordító, költő, szerkesztő, egyetemi tanár. 2004 és 2007 között a Kalligram folyóirat főszerkesztője. Dunaszerdahelyen él.

Életrajz

Önálló verseskönyvei:

Csehy Zoltán: Nút (1993)

Csehy Zoltán alagyái, danái, elegy-belegy iramatai (1998)

Csehy Zoltán: Hecatelegium avagy Ámor diadalmenete... (2006)

Csehy Zoltán: Homokvihar (2010)

 

Önálló fordítás-kötetei:

Csehy Zoltán: Hárman az ágyban. Görög és latin erotikus versek. A szerző utószavával. (2000)

Csehy Zoltán: Hárman az ágyban. Görög és latin erotikus versek. A szerző utószavával. Második, bővített és javított kiadás (2010)

Beccadelli, Antonio: Hermaphroditus. A fordító utószavával (2001)

Sztratón: Kölyökmúzsa avagy A fiúszerelem művészete. A Görög Antológia XII. könyve. A fordító utószavával (2002)

Martialis, Marcius Valerius: Költők, ringyók, pojácák. Válogatott epigrammák. A fordító utószavával (2003)

Petrarca, Francesco: Orpheusz lantja, Dávid hárfája. Válogatás Petrarca latin nyelvű költészetéből. A fordító utószavával (2004)

Bracciolini, Poggio: Elméncségek. Reneszánsz egypercesek. A fordító utószavával (2009)

Csehy Zoltán: Amalthea szarva. Száz itáliai humanista költő


Előkészületben:

Pasolini, Pier Paolo: Korom vallása. A fordító utószavával (2012)


Társfordításai:

Quintilianus, Marcus Fabius: Szónoklattan [ed. Adamik Tamás] (2008)

 

Tanulmánykötetei:

Csehy Zoltán: A szöveg hermaphrodituszi teste. Tanulmányok a humanizmus, az antikvitás és az erotográfia köréből (2002)

Csehy Zoltán: Parnassus biceps. Kötetkompozíciós eljárások és olvasási stratégiák a humanista, neolatin és a régi magyar költészetben (2007)

Előkészületben:

Csehy Zoltán: Ali baba és bandája. Homoszocialitás, barátságretorika és queer jelleg a magyar irodalomban (2012)

Experimentum mundi. (Poszt)modern euroatlanti operakalauz (2012 vagy 2013)

 

Kritikák, recenziók:

MARGÓCSY István, A fajtalan költészetről = Élet és Irodalom, 2001, május 11., 22.oldal

KUKORELLY Endre, Elég sokan az ágyban = Élet és Irodalom, 2000, június 23., 18.oldal

PÁLYI András, Sátáni és elementáris életigenlés = Új Szó, 2000, október 25., 14. (Eredetileg az Élet és irodalomban.)

BENE Sándor, Cs. Z.: A szöveg hermaphroditusi teste = Beszélő, 2003/1-2, 97–99.

NÉMETH Zoltán, A szöveg vágya = Olvasáserotika, Pozsony, Kalligram, 2000, 94–106.

MADARÁSZ Imre, Klasszikus pornográfia? = Madarász I., Az érzékek irodalma, Budapest, Hungarovox, 2002, 59–64.

Zoltán RÉDEY, Časomiera hedonizmu a frivolnosti (szlovákul) = OS, 2001/2, 69–70.

H. NAGY Péter, Forrásláncolatok dinamizálása = Iskolakultúra, 2004/4, 130–131.

VÖRÖS István, A filológus éjjeli éneke = Vörös István, Lakatlan szigetek már nincsenek, Ister, 2001, 23–24.

NÉMETH Zoltán, Hárman az ágyban = Kalligram, 2003/12, 118–122. Ugyanez könyvben: CSANDA Gábor (szerk.), Somorjai disputa 1., Lilium Aurum, Forum, 2003, Somorja-Dunaszerdahely, 105–111. 

TÓTH László, Próbafelvétel a szlov. magy. irod. legújabb nemzedékéről és hat alkotójáról = Filep Tamás Gusztáv – Tóth László, Próbafelvételek, Kalligram, Pozsony, VII. rész, 160–163. (eredetileg a Kortársban).

HIZSNYAI Zoltán, Tűz és víz = Kalligram, 1994/11.

ADAMIK Tamás, Keresztény himnuszok= Szőrös Kő, 2001/4, 70–75.

BENYOVSZKY Krisztián, Tömör gyönyör = Könyvjelző, 2004. június 17., 12–13.

E. FEHÉR Pál, „Obszcén tréfákkal volt tele...” = Népszabadság, 2001. okt. 3.        

AMBRUS JUDIT, Ex libris, Élet és irodalom (Beccadelliről)

FRIED ISTVÁN, "Sorra megnevezünk minden olyat, / amire van szó", Tiszatáj, 2010/11, 57–72.

FRIED István,. Szlovákiai magyar SZÉPirodalom, Irodalmi Szemle. 52 ( 2009/9), 15–24.

(az Új Forrásban volt eredetileg)

 


Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb a eShop GlobalShop spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.