Király V. István

Vissza

Király V. István 1952 szeptemberében született Nagyváradon. A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem docense. 1995 óta a Philobiblon c. (www.philobiblon.eu) nemzetközi gondolkodói folyóirat főszerkesztője. 1975-től publikál filozófiai írásokat.

 

 

Eddig megjelent kötetei:

 

Fond secret, Fond „S” special – Contribuţii la istoria fondurilor secrete de bibliotecă din România (Doru Radosav-al és Ionuţ Costea-val közösen),) Editura Dacia, Cluj-Napoca,1995,  390 o.

 

Határ – Hallgatás – Titok. „Komp-Press”, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1996

 

Filozófia és Itt-Lét. Erdélyi Híradó, Kolozsvár, 1999

 

Fenomenologia existenţială a secretului – Încercare de filosofie aplicată. Editura Paralela ’45, Piteşti, 2001

 

Moartea şi experienţa muririi – In(tro)specţie metafizică şi filosofico-aplicativă (prin nouă ochiri). Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2002

 

A halál és a meghalás tapasztalata. Közdok Könyvkiadó, Budapest, 2003

 

Kérdő jelezés – több-csendbeni alkalmazott filozófiai zaj-háborítás a szabad(ság) kérdezés(é)ben. Kalligram, Pozsony, 2004

 

HALANDÓAN LAKOZIK szabadságában az ember... Kalligram, Pozsony, 2007

 

KÉRDÉS-PONTOK a történelemhez, a halálhoz és a szabadsághoz. Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, 2008

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb a eShop GlobalShop spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.