Tolcsvai Nagy Gábor

Vissza

Életrajz

Tolcsvai Nagy Gábor 1953. november 24-én született Budapesten. 2004-től az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének egyetemi tanára.

Magyar-angol szakos tanári diplomáját 1978-ban szerezte meg. 1984-ben bölcsészettudományi doktorrá, majd 1994-ben a nyelvtudományok kandidátusává nevezték ki. 1996-tól 2000-ig vengédtanárként működött a Helsinki Egyetem Finnugor Tanszékén. 2001. szeptember 1-től 2004. augusztus 31-ig Széchenyi ösztöndíjas. Kutatási területe a hermeneutika filozófiai elméleti keretébe helyezve, a nyelvészeti pragmatika és a kognitív nyelvészet kérdésfelvetéseiben megfogalmazva a stilisztika, a szövegtan, a kognitív nyelvtan és szemantika, az irodalom nyelviségének kérdései, a nyelvi tervezés és a magyar nyelv kultúrhistóriája. 2003–2006 között az MTA – Debreceni Egyetem Elméleti nyelvészeti kutatócsoportjának (vezető Kertész András akadémikus), résztvevője A magyar irodalom történetei c. NKFP-kutatásnak (vezető Szegedy-Maszák Mihály akadémikus), továbbá alprogramfelelős a Recepció és kreativitás című NKFP-kutatásban (2001–2003, vezető Nyíri Kristóf akadémikus). 2003–2006 futamidővel témavezetője a Szövegtipológiai kutatás című kilenc fős OTKA-pályázatnak. 2004-ben az ELTE-en megalapította munkatársaival és mvezeti a Funkcionális nyelvészeti műhelyt. Rendszeresen tart elıadásokat nemzetközi és hazai konferenciákon.

2005-től tanácskozási jogú tagja a Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának, 2002-től tagja a Magyar Tudományos Akadémia
Nyelvtudományi Bizottságának; 2000-től tagja az Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának. 2005-től tagja a Károli Gáspár Református Egyetem Társadalmi Tanácsának, 2006-tól tagja a Magyar Nyelvtudományi Társaság választmányának. 1994-től tagja a Magyar Nyelvőr, 1997-től a Protestáns Szemle szerkesztőbizottságának, 1996-tól tagja a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság végrehajtó bizottságának, 1996-tól 2000-ig a helsinki Hungarologian Tutkijaverkosto vezetőségének, 1999 tavasza óta a Société Finno-Ougrienne tiszteleti tagja.

 

Publikációs jegyzéke:

http://linguistics.elte.hu/people/Tolcsvai_N_Gabor/Publ.Tolcsvai.pdf

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb a eShop GlobalShop spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.