Adamik Tamás

Vissza

Adamik Tamás (1937, Kecskemét): klasszika-filológus, professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Akadémia tagja.

Életrajz

Adamik Tamás az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán végzett orosz–latin szakon 1966-ban. 1966-tól 1973-ig a Tankönyvkiadó Idegen Nyelvi Szerkesztőségében dolgozott. 1973-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetem Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszékének adjunktusa,  docense, majd tanszékvezető egyetemi tanára (1991–2002), az Ókortudományi Doktori Iskola alapítója és vezetője. 1990–1991-es tanévben a Millersville University (Pennsylvania, USA) distinguished visiting professora. Jelenleg az ELTE Latin Tanszékének professor emeritusa.  Kutatási területe a római költészet, a római epigrammaköltészet, a római irodalom, a latin nyelvű ókeresztény irodalom, a középkori latin nyelvű irodalom, a görög és latin retorika; az ókori görög és latin stíluselmélet, a vulgáris latin. Több külföldi és magyar tudományos társaság tagja; például a Magyar Ókortudományi Társaság főtitkára hat éven át, az Akadémiai Ókortudományi Bizottság elnöke 10 éven át; a Studies on the Apocryphal Acts of the Apostles (Groningen), a Vallástudományi Szemle szerkesztőbizottságának tagja, az Apollo Könyvtár szerkesztője. Mintegy tíz önálló magyar nyelvű kötet szerzője, és mintegy 10 köteté társszerzőkkel együtt. Különböző idegen nyelveken mintegy ötven tanulmánya jelent meg magyar és külföldi szakfolyóiratokban, kongresszusi aktákban. Monográfiát írt Martialisról, az Antik stíluselméletekről; elkészítette Catullus összes verseinek első magyar nyelvű kommentárját az Auctores Latini sorozatban.

Díjai: Nívódíj Arisztotelész Rétorikájának fordításáért a Gondolat Kiadótól (1982), Lénárd Sándor-díj (1984), Marót Károly-díj (1996), Ábel Jenő érdemérem (2004), Apáczai Csere János-díj (2001), a Magyar Köztársasági Érdemérem Lovagkeresztje (2007).


A Kalligramnál megjelent önálló könyve:

Adamik Tamás: Római irodalom a kezdetektől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig (2009)

Előkészületben:

Adamik Tamás: A középkori latin nyelvű irodalom története (2013)


A Kalligramnál szerkesztésében megjelent könyvek:

Quintilianus, Marcus Fabius: Szónoklattan (Fordította és a jegyzetek3et összeállította Adamik Tamás, Csehy Zoltán, Gonda Attila, Kopeczky Rita, Krupp József, Polgár Anikó, Simon L. Zoltán, Tordai Éva) (2009)

Retorikai lexikon (Írták: Aczél Petra, Adamik Tamás, Balázs Géza, Bencze Lóránt, Benczik Vilmos, Boronkai Dóra, Hangay Zoltán, A. Jászó Anna, Jenei Teréz, Krupp József, Nemesi Attila László, Pető József, Polgár Anikó, Simon L. Zoltán, Szitás Benedek. Szerkesztő: A. Jászó Anna. Lektorálta: Bolonyai Gábor, Csehy Zoltán) (2010)

Tours-i Gergely: Korunk története. A frankok története (Fordította Adamik Tamás és Mezei Mónika (2010)

Előkészületben:

Cicero, Marcus Tullius összes retorikaelméleti művei (A fordítást tanítványaival együtt végzi) (2012)

Jelentősebb interjúk Adamik Tamással:

A Vigilia beszélgetése Adamik Tamással (Rónay László, Vigila, 2000 április)

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb a eShop GlobalShop spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.