Thomka Beáta

Vissza

Mészöly Miklós

(1995)
Sorozat: Tegnap és Ma
Műfaj: Irodalomtudomány
Oldalszám: 224
Méret: Fűzve, 125 × 180 mm
ISBN: 80-7149-110-1
elfogyott:
Bolti ár
0 Ft / 0 €
Kedvezményes ár 20%:
0 Ft / 0 €

Sorozatszerkesztő Szegedy-Maszák Mihály

 

"... művészete kivételes korérzékenységről, szellemi nyitottságról tanúskodik."

Tegnap és Ma sorozatunkban Thomka Beáta 1994-ben publikálja Tolnai Ottóról készült monográfiáját; de alig telt el egy esztendő, mint Mészöly Miklós munkásságának alighanem legjobb ismerője, a magyar irodalomtudomány asztalára tette a huszadik századi magyar irodalom egyik legmeghatározóbb alkotójáról írt értekezését is. A Mészöly-monográfiáját egy közel évtizedes alapos kutatómunka követte, amelyben Nagy Boglárkával együtműködve szöveggondozta, sajtó alá rendezte és jegyzetekkel gazdagította Mészöly Miklós (1921. január 19., Szekszárd – 2001. július 22., Budapest) közel ezer oldalt kitevő Műhelynaplók-jait, amelyet kiadónk 2007-ben bocsátott az érdeklődő olvasók rendelkezésére.

Thomka Beáta Mészöly-monográfiája, noha kimondottan irodalomközpontú, nem mulasztja el a legnehezebb és legemberpróbálóbb körülmények közt is rendíthetetlen, független gondolkodó Mészöly portréját sem megrajzolni.
Mészöly Miklós ugyanis amellett, hogy a magyar irodalom élő klasszikusa, kultúránk egyik legnagyobb hatású gondolkodója is. A könyvben kiváló esszéket olvashatunk Mészöly poétikájáról, rövidpróza-világáról, Thomka vázolja Mészöly ontologikus művészetkoncepcióját, rámutat a parabolikus fikció, a tiszta arányok, a kényszerítetlen geometrikusság fontosságára. A szikárság esztétikájának elkötelezettjeként induló Mészöly portréjától a történelmet befogó kamerát kezelő Mészölyön át a szerző kritikai recepciójáig jutunk.

Fontos, a huszadik századi magyar irodalommal foglalkozó irodalomtudós számára kikerülhetetlen könyv. Thomka Beáta természetesen nem kerüli meg Mészöly utolsó három könyvét, mindegyik a Kalligram Könyvkiadónál látott napvilágot. Az egyik a magyar, szlovák és cseh nyelven egyaránt a Kalligram gondozásában megjelenő, Mészöly által összeállított Otthon és világ. Esszék, tanulmányok (1994) című esszékötetet. A másik utolsó, 1995-ben megjelent prózai munkája, a Családáradás (1995) című regény, a harmadik pedig a Szigeti Lászlóval készített Párbeszédkísérlet (1999) című interjúkönyve, amelyet Thomka Beáta szerkesztett.

Ezen a helyen minden bizonnyal érdemes megjegyezni, hogy a Kalligram Könyvkiadó következetesen igyekszik ápolni és fenntartani Mészöly Miklós emlékezetét. Eleddig négy – közülük három szlovákiai kötődéssel is rendelkező – magyar szerző tollából jelentetett meg tanulmánykötetet. Ezek a következők:

Grendel Lajos: A tények mágiája.

Mészöly Miklós időskori prózája (2002)

Görözdi Judit: Hangyasírás, csillagmorajlás.

Elhallgatásalakzatok Mészöly Miklós írásművészetében (2006)

N. Tóth Anikó: Szövegvándor.

Közelítések Mészöly Miklós prózájához (2006)

Fogarassy Miklós: "Még nem kelt fel a nap"

Mészöly Miklós Elégiája. (2009)

 Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb a eShop GlobalShop spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.