Csehy Zoltán

Vissza

Parnassus biceps

Kötetkompozíciós eljárások és olvasási stratégiák a humanista, neolatin és a régi magyar költészetben

(2007)
Sorozat: Sorozaton kívül
Műfaj: Irodalomtudomány
Oldalszám: 256
Méret: Fűzve, 135 x 205 mm
ISBN: 978-80-7149-931-2
raktáron:
Bolti ár
2 500 Ft / 8,63 €
Kedvezményes ár 20%:
2 000 Ft / 6,90 €
Darabszám :
Nincs termék a kosárban

Szerzőnk első tanulmánykötete, a 2002-ben megjelent A szöveg hermaphrodituszi teste a humanizmus, az antikvitás és az erotográfia köréből merített. Második kötetében is előszeretettel és rendkívüli alapossággal taglalja a humanizmus világát. A Parnasszust általában egyetlen hatalmas hegyoromnak képzeljük, holott egy egész hegyvonulat neve, amelynek tulajdonképpen két kiemelkedő csúcsa van. Ez az irodalomtörténeti munka is két részre oszlik: az első az itáliai humanista-reneszánsz Parnasszus néhány fontos költészettörténeti eseményéről tudósít, a másik a magyarországi humanizmusról, illetve a neolatin irodalom magyarországi fogadtatásáról.
Tartalomjegyzék


Parnassus biceps (Előszó)


I.

Humanista, illetve neolatin kötetkompozíciós eljárások az antik modellek tükrében (Tipológiai vázlat)

1. A kronológia elve
2. A tematikus megoszlás elve
3. A versmérték elve 
4. A varietas vagy poikilia elve
5. A köldök-, illetve tengelyelv
6. A számkombinációs szövegarchitektúrák elve
7. Az interaktív kötetkomponálás elve
8. A metaforikusság elve

Parthenias (Olvasati megjegyzések Petrarca első eclogájához)

A tízesek anatómiája
1. A vergiliusi bukolikus modell és humanista párhuzamai
2. A megsokszorozódó tízes: Francesco Filelfo túlszabályzott kompozíciói
3. Hecatometrológia

Hortorum custos (Megjegyzések a priapikus hagyomány kérdésköréhez)

1. Priapus teste mint a szöveg teste
2. Priapus, a szövegkert őre 

Hermaphroditus boncolása: anatómiai gyakorlat

1. A köldök körül
2. A tematikus eloszlás lehetőségei
3. Az eloszlási tendenciák számbavétele
4. A varietas dinamikája
5. A csoportszerveződés szabályszerűségei
6. Az elidegenítő effektusok speciális pozíciói
7. Lakomaidő

Enea Silvio Piccolomini, a szerelem költője (Elégikus és priapikus interpretációs szintek a Cinthia című kötetben)

Ámor végzetes kalandja Caeliával (Girolamo Angeriano Erotopaegnion című kötetének viszonya a szerelmi dedikációs verskötetek korabeli konvencióihoz)

1. Materia és modus
2. A központi nőalak kérdése a költő szemszögéből
3. A komparációk rendszere
4. A gnóma szerepe
5. Pán és Cupido
6. A narratív epigrammák tipológiája
7. A beszélgetőversek alakváltozatai
8. Az önirónia retorikája
9. Az epikus narráció lezárása

A libertas fogalma a servitium amoris rendszerében


II.

Egy humanista verses album dicsérete (Margójegyzetek Vetési László versciklusához)

1. Vetési László humanista versciklusának szerkezete
2. Megjegyzések Vetési László versciklusának értelmezéslehetőségeihez

Függelék

Istvánffy, a költő

I. A lusus pastoralis mint műfaj
1. A votivikus epigramma
2. A szerelmi tárgyú fogadalmi epigramma
II. A catullusi alapkarakterű sodales-versek kérdése

„Post Ianum palma secunda tibi est.” Girolamo Balbi költészetének énformálási stratégiái

1. Janus maszkjában
2. Ovidius maszkjában
3. Hercules maszkjában

Thaumantia, Julia, Neaera (Három neolatin szerelmi dedikációs verskötet viszonya Balassi költészetéhez)

1. Az úgynevezett elégikus stigma, avagy a „kánon”
2. „Scaliger Taumantiája”
3. „Secundusnak Juliája”
4. „Tibullus (és főként Marullus) Neaerája”

Árkádikus álom és kulturális emlékezet (Adalékok Vergilius II. eclogájának utóéletéhez)

1. Faludi Árkádiában
2. Corydón és Alexis szerelme mint esztétikai tapasztalat

Az idill szétretorizálása (Barokk műfajkontamináció mint szövegszervező erő Gyöngyösi Csalárd Cupidójában)

1. Kilábalás az idillből. Az idill dekonstrukciója
2. Cupido crucians, Cupido cruciatus
3. Cupido és Diana vadászata
4. Vissza az idillbe

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb a eShop GlobalShop spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.