Fábry Zoltán

Vissza

Az őrhely megszólal

Naplók, emlékiratok, levelek

(2007)
Sorozat: Sorozaton kívül
Műfaj: Társadalomtudomány - egyéb
Oldalszám: 448
Méret: Fűzve, 148 x 220 mm
raktáron:
Bolti ár
2 700 Ft / 11,95 €
Kedvezményes ár 20%:
2 160 Ft / 9,56 €
Darabszám :
Nincs termék a kosárban

„Márai és Fábry két teljesen eltérő írói típust képvisel, akik között a választóvonal feltűnően összefügg azzal, hogyan viszonyulnak a szülőföldjükhöz és a társadalomhoz, amelyből jöttek. […] Mindkettejük számára döntő konklúzió adódott ebből, ami rányomta bélyegét egész életútjukra. Márai elhagyta Magyarországot húsz-egynéhány évesen, külföldre ment, néhány évre visszatért Budapestre, és alig 50 évesen örökre elhagyta hazáját nyugat felé, Dél-Kaliforniába. Fábry ellenben néhány éves, a háború alatt Nyugaton letöltött katonai szolgálat után maradt egész életében szülőhelyén, Stószon, és megpróbált ott, ahol volt, hatást kifejteni. […]
Hosszú időre háttérbe szorították és elfelejtették Márai Sándort Magyarországon, most ugyanez történik Fábryval. […] Fábry, aki 1970-ben halt meg 73 évesen, ma egyetlen modern irodalmi lexikonban sem található meg, ahogy Márai nem fordult elő a korábbiakban. […]
Ha olyan írók, mint Márai, nem teremtettek volna a nyelv erejével messze az országhatárokon túlnyúló életművet, a mai nyugat-európaiak még kevesebbet tudnának a távoli, mégis oly közelről rokon kelet-európai viszonyokról. Ha Márai nem ível el zseniálisan egészen Ithakáig, és nem vándorol el hazájából személyes élete folyamán, mint egy 20. századi Odüsszeusz, hogy Nyugaton keresse a szellemi szabadság hazáját, ezzel valamennyien szegényebbek volnánk. És ha Fábry Zoltán nem tanúsít egy ezzel ellentétes mobilitást, és nem tart ki a szülőföldjén egész életében, akkor egyes kulturális nyomok már bizonyosan eltűntek volna Kassa környékéről. Akkor ma nem élhetné át egy nyugati azt a megdöbbenést, hogy a vidéki idill kellős közepén egy világszínvonalú könyvtárra találhat.”

(Eve-Marie Kallen hamburgi könyvkiadó és hungarológus 2002-ben – Karádi Éva fordításában)TARTALOM:


I. BEKÖSZÖNTŐ HELYETT

Peéry Rezső: Illava foglyával (Új Otthon, 1948. július 10.)


II. AZ ŐRHELY MEGSZÓLAL

Üresjárat (1945. február – 1945. május)

Július Knapp Fábry Zoltánhoz (1945. május 23.)

Üresjárat (1945. nyár – 1945. október)

Július Knapp Fábry Zoltánhoz (1945. október 7.)

Ismeretlen Fábry Zoltánhoz (1945. október 9.)

Kovács Károly Fábry Zoltánhoz (1945. október 23.)

Reininger József Fábry Zoltánhoz (1945. október?)

Ismeretlen Fábry Zoltánhoz (1945. október 27.)

Üresjárat (1945. december – 1946. január–február)

Fábry Zoltán Földes Sándorhoz (1946. február 9.)

Fábry Zoltán Reininger Józsefhez (1946. március 7.)

Üresjárat (1946. március–április)

A vádlott megszólal (1946. május 1.)

Üresjárat (1946. májustól)

Peéry Rezső Fábry Zoltánhoz (1946. május? június?)

Fábry Zoltán Szalatnai Rezsőhöz (1946. június 14.)

Fogarassy László Fábry Zoltánhoz (1946. augusztus 10.)

Fábry Zoltán Fogarassy Lászlóhoz (1946. augusztus 10.)

Fogarassy László Fábry Zoltánhoz (1946. augusztus 23.)

Fábry Zoltán Szalatnai Rezsőhöz (1946. október 9.)

Üresjárat (1946. december – 1947. január)

Fábry Zoltán kísérőlevele A vádlott megszólal cseh és szlovák címzettjeihez (1947. január 1.

Fábry Zoltán Szalatnai Rezsőhöz (1947. január 2.)

Fábry Zoltán Szalatnai Rezsőhöz (1947. február 13.)

Szalatnai Rezső Fábry Zoltánhoz (1947. február 19.)

Üresjárat (1947. február–szeptember)

Fábry Zoltán Szalatnai Rezsőhöz (1947. szeptember 17.)

Üresjárat (1947. ősz–tél – 1947. december)

Fábry Zoltán Szalatnai Rezsőhöz (1948. január 13.)

Üresjárat (1948. január–február)

Mártonvölgyi László Fábry Zoltánhoz (1948. február 7.)

Fábry Zoltán: „Kell még Tegnapról hív tanú…” (Új Otthon, 1948. február 21.)

Fábry Zoltán előszó−vázlata a Palackpostához (1948. tavasz)

Fábry Zoltán Szalatnai Rezsőhöz (1948. március 17.)

Szalatnai Rezső Fábry Zoltánhoz (1948. március 24.)

Fábry Zoltán Szalatnai Rezsőhöz (1948. április 26.)

Üresjárat (1948. tavasz)

Dr. Balogh−Dénes Árpád és Fábry Zoltán emlékirata Rákosi Mátyáshoz, Molnár Erikhez és Révai Józsefhez (1948. július 15.)

Dr. Balogh−Dénes Árpád és Fábry Zoltán Rákosi Mátyáshoz (1948. augusztus 1.) Lőrincz Gyula Fábry Zoltánhoz (1948. november 23.)

Fábry Zoltán: Üzenet (Új Szó, 1948. december 15.)

Lévai újságolvasók Fábry Zoltánhoz (1948. december 15.)

Szalatnai Rezső Fábry Zoltánhoz (1948. december 21.)

Fábry Zoltán: József Attila szlovákiai emléke (1948. december)


III BÚCSÚSZÓ HELYETT

Peéry Rezső: Fábry Zoltán csatái (Magyar Híradó, Bécs, 1970. július 1.)

Forrásjegyzék


FÜGGELÉK

Tóth László: Az Őrhely megszólalt (2007. május–június)

Tóth László: Kis életrajzi és történeti kronológia

Ritkábban használt magyar, illetve idegen nyelvű rövidítések jegyzéke

A kötetben előforduló szlovák és német szavak és kifejezések jegyzéke

Kis magyar–szlovák, szlovák–magyar helységnévszótár

Névmagyarázatok és névmutató (T. L.)

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb a eShop GlobalShop spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.