Kulcsár-Szabó Zoltán

Vissza

Metapoétika

Önprezentáció és nyelvszemlélet a modern költészetben

(2007)
Sorozat: Kortárs Magyar Irodalomtudomány
Műfaj: Irodalomtudomány
Oldalszám: 452
Méret: Fűzve, 135 x 205 mm
ISBN: 978-80-7149-920-6
elfogyott:
Bolti ár
2 500 Ft / 8,63 €
Kedvezményes ár 20%:
2 000 Ft / 6,90 €

Kulcsár-Szabó Zoltán 1996-ban jelent meg először a Kalligram Könyvkiadóban a Szegedy-Maszák Mihály szerkesztette Tegnap és Ma sorozatban Oravecz Imréről publikált monográfiájával.

A szakirodalom jó ideje az önreflexív vagy önreferens megnyilatkozásban azonosította a modern költői nyelv legátfogóbb sajátosságát. Kulcsár-Szabó Zoltán Metapoétikája ennek problémáját (és, egyáltalán, lehetőségét) állítja a középpontba, oly módon, hogy igyekszik feltárni líraelméleti vonzatait és a versekben, poétikai tárgyú esszékben megmutatkozó, történetileg és tipológiailag váltakozó összetevőit egyaránt.
A költői nyelv önreflexivitását a modern líra (ön)értelmezésének, sőt a költői nyelv mibenlétéről alkotott elképzeléseknek egyik leggyakrabban visszatérő elemeként szokás számon tartani. Ritkán kerül sor azonban e sajátosság nyelvi feltételeinek vizsgálatára. Jelen munka a líraelmélet központi fogalmait igyekszik új összefüggésbe helyezni abból kiindulva, hogy a nyelvi önreflexió lehetősége korántsem magától értetődő, sőt a lírai művek önmegjelenítése éppen ennek lehetetlenségét mutatja be. A költői művek így értett önprezentációjának változatait a kötet a modern líratörténet emlékezetes alkotásain igyekszik nyomon követni.

 

Líra, "Líra", "Líraelmélet" (Krupp József, Élet és Irodalom)

Megfejtetlenek (Kabdebó Lóránt, Magyar Nemzet)


Tartalomjegyzék:
Előszó
1. Irodalmiság és medialitás a költészetben 
2. Esztétikai identifikáció, szublimáció, katarzis 
3. „Én” és hang a líra peremvidékén 
4. Önreflexió, szimbólum és modernség a poetológiai diskurzusban
5. Spleen és ideál 
6. Allegorézis, ismétlés, dialógus 
7. Az idegenség poétikája? 
8. Utak az avantgardból 
9. Poétika és poetológia 
10. Lejegyzés és szubjektivitás 
11. Szövegtükör 
12. A gép poétikája

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb a eShop GlobalShop spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.