Tábor Ádám

Vissza

Szellem és költészet

Esszék az egzisztenciális gondolkodás és a modern magyar líra tárgyköréből

(2007)
Sorozat: Sorozaton kívül
Műfaj: Esszék / Tanulmányok
Oldalszám: 164
Méret: Fűzve, 130 x 200 mm
raktáron:
Bolti ár
1 800 Ft / 7,30 €
Kedvezményes ár 20%:
1 440 Ft / 5,84 €
Darabszám :
Nincs termék a kosárban

Hogyan illeszkednek a költészet törvényszerűségei a szellem dialogikus alapstruktúrájához? Milyen személyes-egzisztenciális – olykor drámai vagy lírai – forrásból fakad a modern gondolkodóknak – Kierkegaard-nak, Nietzschének, Sesztovnak, Szabó Lajosnak és másoknak – a nihilizmussal szembeszálló eszmei küzdelme? Hogyan tör föl ez az antinihilista egzisztenciális szellem a huszadik századi magyar líra néhány kiemelkedő alakjának – Adynak, Füst Milánnak, Weöresnek, Rábának, Tandorinak – a munkásságában?
Ezekre a kérdésekre próbálnak válaszolni esszékötetem különféle alkalmakból – részint belső probléma-tisztázó igényből, részint konkrét külső megrendelésre is – született írásai. Ez a tizenöt esszé értelemszerűen nem törekszik sem filozófia-, sem irodalomtörténeti, sem filológiai teljességre. Ám az egyes írásokban megfogalmazott kérdések és válaszok mögött reményeim szerint kirajzolódik egy, minden megszorító jelző nélküli „teljesség igényéből fakadó kérdéseken” és válaszokon orientálódó költői-teoretikus világkép.

Tábor Ádám

 

„Korszerűtlen elmélkedések” (recenzió, litera.hu)

Én-mélyi csönd (recenzió, Élet és Irodalom)

A költészet súlya  (Földényi F. László, Élet és Irodalom)

 

TARTALOMJEGYZÉK

KÖLTÉSZET ÉS SZELLEM

A végtelenített párbeszéd
Éljenek a halott allegóriák!
Nem alvók módjára álmodni


ANTINIHILIZMUS A MODERN EURÓPAI GONDOLKODÁSBAN

A fogalom szorongása avagy a csábító lábjegyzet
Kierkegaard

Dionüszosz, a Megfeszített
Nietzsche

Az öröklétből kizökkent idő
esztov

Találkozás a centrumban
Hamvas Béla, Szabó Lajos és Tábor Béla trialógusa


EGZISZTENCIALITÁS A MODERN MAGYAR KÖLTÉSZETBEN

A magyar logosz
Ady költészetének szellemi jelentősége

A szomorú és az egyenes csillag
Vajda János és Ady Endre kozmo-misztikus költészetérol

Füst-problémák
Füst Milánról

A majdnem-változó átváltozásai
Weöres Sándor Tűzkútjának szonettciklusa

A kiáltás tornya
Az egzisztenciális áttörése Rába György költészetében

Honnan jönnek a medvék?
Az ezredvégi nihilizmus adekvát megjelenítése és a nihilizmus legyőzésére irányuló ellenmozdulatok Tandori Dezső írói munkásságában

A teljesség igényéből
Hagyomány és dekonstrukció a modern magyar lírában

Jegyzetek

Névmutató
 

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb a eShop GlobalShop spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.