Megjelenési év:
Műfaj:
Sorozat:
Sort by:
Megjelenési év:
-
Műfaj:
Néprajz / Helytörténet
Sorozat:
-
, Fejezetek Pozsony történetéből, magyar és szlovák szemmel
, Vitetnek ítélőszékre... Az 1674–es gályarabper jegyzőkönyve
, Batu kán pesti rokonai. Vámbéry Ármin és tatárja, Csagatai Izsák
, Fejezetek Losonc történetéből
, Pozsony - Pressburg - Bratislava, A 700 éves város
Ábrahám Barna, Megmaradni vagy beolvadni?, A szlovák polgárosodás a 19. század második felében
Ág Tibor, Szállj el, fecskemadár, Csalló- és szigetközi népdalok
Ág Tibor, Az Aranykert muzsikája, Csallóközi népdalok
Alapy Gyula , A csallóközi halászat története
B. Kovács István , Gömörország, Tények és képek az egykori Gömör–Kishont vármegyéről
B. Mánya Ágnes, Arcképek és homlokzatok
Baranyay József, Nagyobb munkái
Bél Mátyás, Komárom vármegye
Czibor József, Viharok szárnyán, A református keresztyén egyházközség története
Czoch Gábor , „A városok szíverek“, Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról
Czövek Judit , Ha mi meghalunk, Zoborvidéki virrasztóénekek
Demmel József , Pánszlávok a kastélyban, Justh József és a szlovák nyelvű magyar nemesség elfeledett története
Engel Alfréd, A dunaszerdahelyi zsidó hitközség emlékkönyve
Erdélyi Zsuzsanna, Múltunk íratlan lírája, Az archaikus népi imádságműfaj háttérvilága
Erdélyi Zsuzsanna, Hegyet hágék, lőtöt lépék, Archaikus népi imádságok (4. kiadás)
Erdélyi Zsuzsanna, Aki ezt az imádságot..., Élő passiók
Erdélyi Zsuzsanna, Aki ezt az imádságot... Élő passiók
Erdélyi Zsuzsanna, Hegyet hágék, lőtöt lépék, Archaikus népi imádságok (3. bővített kiadás)
Erdélyi Pál, Jókai útja Révkomáromtól Pestig, a bölcsőtől a babérig
Fél Edit , Régi falusi társadalmak
Fényes Elek , Komárom vármegye leírása (1848)
Földes György , Visszaemlékezések, Önéletrajzi vázlatok
Földes György , Kukkónia lelke
Fukári Valéria, Egy régi alma mater, A pozsonyi evangélikus líceum és teológiai akadémia utolsó negyven éve (1882–1923)
Gyulai Rudolf , Az Alsó-csallóközi és Csilizközi Egyesült Ármentesítő és Alsó-csallóközi Belvízlevezető Társulat története
Házi Jenő, Pozsony vármegye középkori földrajza
Ipolyi Arnold, Csallóközi uti-képek
Ipolyi Arnold, Csallóköz műemlékei, 2. kiadás
Ipolyi Arnold, Csallóköz műemlékei
Ipolyi Arnold, Csallóközi uti-képek
Kocsis Aranka , Magyar faluk és magyar falusiak a szlovák fővárosban, Városiasodás és etnicitás a 20. századi Pozsony szélén
Kocsis Aranka , A gazda, a családja, a munka és a hatalom, Értékváltozások egy kisalfőldi faluban
Kocsis Aranka , A vajkai szék nemesei, Hagyatéki leltárak a 17–19. századból
Koncsol László , Egyházlátogatások és közgyűlések III., A Komáromi Református Egyházmegye Canonica Visitatiói és közgyűlései (1839–1848)
Koncsol László , Egyházlátogatások és közgyűlések II., A Komáromi Református Egyházmegye Canonica Vizitatiói és közgyűlései (1832–1838)
Koncsol László , Egyházlátogatások és közgyűlések I., A Komáromi Református Egyházmegye Canonica Visitatiói és közgyűlései (1827–1832 )
Koncsol László , A Csallóköz városai és falvai III., L – V
Koncsol László , A Csallóköz városai és falvai II., G–K
Koncsol László , A Csallóköz városai és falvai I., A – F
Koncsol László , Patonyföld I. , A hűbériség korának történelmi forrásaiból
Koncsol László , Kacsa, Kacsa, boszorkány vagy! , Régi csallóközi bűnügyek
Kovács Ferenc , Diákok a viharban
Kumlik Emil , A szabadságharc pozsonyi vértanúi
Kúr Géza , Küzdelmeink, Három református egyház története
Kúr Géza , A Komáromi Református Egyházmegye
Liszka József , Két Duna keríti…
Machnyik Andor , Csallóköz , Tanulmány a honismeret, az agrár- és a szociálpolitika köréből
Nagy Iván , A csallóközi dudáshagyomány
Ortvay Tivadar , Pozsony város utcái és terei - Nándorváros
Ortvay Tivadar , Pozsony város utcái és terei - Újváros
Ortvay Tivadar , Pozsony város utcái és terei - Ferenc József-város
Ortvay Tivadar , Pozsony város utcái és terei – Terézváros
Ortvay Tivadar , Pozsony város utcái és terei – Óváros
Piry Cirjék János , Érsekújvári napló 1848/1849
Rudnay Béla, Földes Gyula , Két könyv a csallóközi árvédekezés történetéről
Sándor Anna , A Nyitra-vidéki nyelvjárások atlasza
Sill Ferenc , Csütörtök mezőváros históriája
Simon Attila, Küzdelem a városért, Pozsony és a pozsonyi magyarság 1938−1939-ben
Strba Sándor , Az érsekújvári zsidóság története
Szabó János , Borsos Mihály , A nagyfödémesi plébánia múltjából
Szeghy-Gayer Veronika, Felvidékből Szlovenszkó, Magyar értelmiségi útkeresések Eperjesen és Kassán a két világháború között
Szomjas-Schiffert György , Hajnal vagyon, szép piros…, Énekes várvirrasztók és órakiáltók
T. Erdélyi Ilona, Erdélyi János
Takács András , Csallóközi néptáncok
Telekiné Nagy Ilona , Horváth Ildikó, Csilizköz földrajzi nevei
Thury Etele, A Dunántúli Református Egyházkerület története I-II.
Tóth Árpád , Polgári stratégiák, Társadalmi és demográfiai folyamatok a fővárosi rangját vesztett Pozsonyban
Trugly Sándor , Griffek és oroszlánok népe , A Komárom-hajógyári avar temető
Valesius János Antal , Levelek (1725 – 1740)
Vörös Ferenc, Kárpát-medencei történeti családnévatlasz
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb a eShop GlobalShop spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.