Megjelenési év:
Műfaj:
Sorozat:
Sort by:
Megjelenési év:
-
Műfaj:
Nyelvészet
Sorozat:
-
, Retorikai lexikon
, Tanulmányok a kétnyelvűségről III.
, Tanulmányok a kétnyelvűségről II., Gramma Könyvek
, Tanulmányok a kétnyelvűségről
, Tanulmányok a magyar-szlovák kétnyelvűségről
, Tanulmányok a magyar-szlovák kétnyelvűségről
, Mit ér a nyelvünk, ha magyar? , A „táblaháború” és a „névháború” szlovákiai magyar sajtódokumentumaiból 1990–1994
Jakab István , Nyelvünkről - önmagunkért, Válogatott, részben átdolgozott nyelvművelõ írások
Jakab István , Értsünk szót egymással!
Lanstyák István , Nyelvből nyelvbe, Tanulmányok a szókölcsönzésről, kódváltásról és fordításról
Lanstyák István , Szabómihály Gizella , Magyar nyelvhasználat–iskola–kétnyelvűség, Nyelvi változók a szlovákiai és magyarországi középiskolások néhány csoportjának magyar nyelvhasználatában
N. Császi Ildikó, Cs. Nagy Lajos , Nyelvi tudatosság – nyelvtanítás, Megjegyzések a Magyar nyelv című tankönyvek grammatikai fejezeteihez
Sándor Anna , Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszéloközösségben, Kolonban
Vörös Ferenc, Kis magyar családnévatlasz
Vörös Ferenc, Nyelvek és kultúrák vonzásában II., Személynevek a magyar nyelvetürelet északi pereméről
Vörös Ferenc, Nyelvek és kultúrák vonzásában I., Személynevek a magyar nyelvterület északi pereméről
Vörös Ferenc, Családnévkutatások Szlovákiában, Szociolingvisztikai tanulmány négy település családnévhasználatának tükrében – Balony, Diósförgepatony, Kiscétény, Nagycétény
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb a eShop GlobalShop spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.