Megjelenési év:
Műfaj:
Sorozat:
Sort by:
Megjelenési év:
-
Műfaj:
Történelem
Sorozat:
-
, Ukrajna színeváltozása 1991–2008, Politikai, gazdasági, kulturális és nemzetiségi attitűdök
, Hívebb emlékezésül… , Csehszlovákiai magyar emlékiratok és egyéb dokumentumok a jogfosztottság éveiből (1945–1948)
, Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéből (1918–1992)
Fedinec Csilla-Halász Iván-Tóth , A független Ukrajna, Államépítés, alkotmányozás és elsüllyesztett kincsek
Ablonczy Balázs, Nyombiztosítás, Letűnt magyarok
Bárdi Nándor, Tény és való, A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete
Bihari Péter, 1914. A nagy háború száz éve, 2. kiadás
Bihari Péter, 1914. A nagy háború száz éve
Boros Ferenc , Szomszédunk, Szlovákia, A diplomata-történész szemével (1993–1999)
Demmel József , A szlovák nemzet születése, Ľudovít Štúr és a szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon
Demmel József , „Egész Szlovákia elfért egy tutajon…”, Tanulmányok a 19. századi Magyarország szlovák történelméről
Dénes Iván Zoltán, A történelmi Magyarország eszménye, SZEKFŰ GYULA – a történetíró és ideológus
Dvořáková, Daniela, A lovag és királya - Stiborici Stibor és Luxemburgi Zsigmond, Képek és történetek egy középkori magyar nemes életéből
Fedinec Csilla, Kárpáti Ukrajna - Vereckétől Husztig, Egy konfliktustörténet nemzeti olvasatai
Filep Tamás Gusztáv , Főhatalomváltás Pozsonyban 1918–1920, Események, történések egy hírlap közleményeinek tükrében
Filep Tamás Gusztáv , A humanista voksa, Írások a csehszlovákiai magyar kisebbség történetének köréből
Fukári Valéria, Felső-magyarországi főúri családok, A Zayak és rokonaik (16–19. század)
Gabriel Viktor , 1848–1849 legendája a szlovák történetírásban
Gaucsík István , Lemorzsolódó kisebbség, A csehszlovákiai magyarság jogfosztásának gazdasági háttere 1945-1948
Gaucsík István , A jog erejével, A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése
Gervai András, Titkos Magyarország, „Célkeresztben: a társadalom”
Grüll Tibor, 50 dolog, amit nem képzeltél volna a rómaiakról
Grüll Tibor, Áruló vagy megmentő, Flavius Josephus élete és művei
Grünwald Béla, Mudroň Michal, A Felvidék, Grünwald Béla és Michal Mudroň vitairatai
Gur Dávid, Együtt az ár ellen
Gyáni Gábor, Nép, nemzet, zsidó
Hodža Milan , Szövetség Közép-Európában
Holec, Roman, Dinamitos történelem , A pozsonyi Dynamit Nobel vegyi üzem (1873–1945)
Kaplan Karel , Csehszlovákia igazi arca 1945-1948
Kende Péter, 1956 és ami utána következett
Kende Péter, Magyarság, zsidóság, emberiség
Komoróczy Géza, Zsidók a magyar társadalomban I-II., Írások az együttélésről, a feszültségekről és az értékekről (1790-2012)
Komoróczy Géza, „Nekem itt zsidónak kell lenni”, Források és dokumentumok (965-2012)
Komoróczy Géza, A zsidók története Magyarországon I-II. (2.kiadás)
Komoróczy Géza, A zsidók története Magyarországon I-II.
Komoróczy Géza, Meddig él egy nemzet, A nemzet történeti látószöge
Kováč Dušan , Szlovákia története (2., bővített kiadás)
Kováč Dušan , Szlovákia története
Leduc Jean, A történészek és az idő, Elméletek, kérdések, írásmódok
Lipták Ľubomír, Száz évnél hosszabb évszázad
Lovrenović Ivan , A régi Bosznia
Ö. Kovács József, A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában
Popély Gyula , Ellenszélben , A felvidéki magyar kisebbség első évei a Csehszlovák Köztársaságban (1918– 1925)
Sallai Gergely , „A határ megindul...”, A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatai az 1938–1939. évi államhatár-változások tükrében
Standeisky Éva, Népuralom ötvenhatban
Štúr, Ľudovít, A szlávok és a jövő világa, Válogatott írások
Szarka László, A multietnikus nemzetállam, Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában 1918-1992
Szarka László, Szlovák nemzeti fejlődés – magyar nemzetiségi politika
Tours-i, Gergely, Korunk története, A frankok története
Ujváry Zoltán, Szülőföldön hontalanul, Az elhurcolt felvidéki magyarok kálváriája
Vadkerty Katalin, A kitelepítéstől a reszlovakizációig (2. kiadás), Trilógia a csehszlovákiai magyarság 1945–1948 közötti történetéről
Vadkerty Katalin, A kitelepítéstől a reszlovakizációig, Trilógia a csehszlovákiai magyarság 1945–1948 közötti történetéről
Vadkerty Katalin, A belső telepítések és a lakosságcsere
Zeidler Miklós , A revíziós gondolat
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb a eShop GlobalShop spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.