18.05.2011

A kiadó könyvheti kínálata

Több mint 20 könyvújdonság!

Az 1991-ben alapított pozsonyi Kalligram Könyvkiadó kiváló minőségű, gazdag terméssel ünnepli huszadik születésnapját. Idei tervében 110 magyar és 50 szlovák nyelvű könyv megjelentetése szerepel.

Programjának gerincét immáron két évtizede a kortárs magyar irodalmi és társadalomtudományi művek jelentik. Az ez évi magyar könyvekből 30 kötet kortárs magyar költő és prózaíró tollából született, a 40 kortárs magyar irodalom- és társadalomtudományi  – történelmi, politológiai, szociológiai és filozófiai – munka közt pedig néhány többszerzős kötet is szerepel. Így mintegy félszáz kortárs magyar tudós munkája jelenik meg idén e pozsonyi könyvműhelyben. A kiadványaink további harmadát a klasszikus és kortárs világirodalmi művek (23 kötet), illetve idegen nyelvű társadalomtudományi munkák fordítása (10 kötet) képezi. Mindemellett huszadik évfolyamát éli a havi rendszerességű Kalligram irodalmi és művészeti folyóiratunk is.

 

A kiadó magyar szerkesztőségének munkatársai az első félévben kereken 50 könyvet kínálnak az olvasónak, köztük természetesen azt a 22 címet is, amelynek közreadásával a 82. ÜNNEPI KÖNYVHETet köszöntik. E könyvekből/könyvekről a honlapunk Újdonságainak” első kötetei között válogathatnak, ill. olvashatnak.

 

A Könyvhéten a kiadó újabb két kötettel folytatja a huszadik századi magyar irodalom egyik kimagasló alkotója, Kosztolányi Dezső Összes Műveinek első kritikai kiadását is (a szerző spanyol versfordításait és az eddig ismeretlen Calderón-drámafordítását tartalmazó Spanyol műfordítások c. kötet és az Esti Kornél-történetek kritikai kiadása kerül bemutatásra), míg a számára ugyancsak nagy szakmai elismerést hozó Krúdy Gyula Összegyűjtött Műveinek, valamint a klasszikus magyar gondolkodókat megidéző Magyarok Emlékezete köteteit (az eddig megjelentek közül hadd említsük a Kölcsey Ferencről, Eötvös Józsefről, Széchenyi Istvánról, Madách Imréről és Jókai Mórról készült ismeretterjesztő monográfiákat) a második félévben, legkésőbb a karácsonyi bevásárlások idejére juttatja el könyvesboltokba. 

 

A Könyvhétre megjelenő egyetlen látszólag nem magyar Kalligram-könyv, a világhírű cseh filmrendező, Jiří Menzel interjúregénye is eredendően magyar mű, hiszen a Szabó G. Lászlóval folytatott számtalan beszélgetéseiből szerkesztett kötetnek nincsen eredeti cseh változata.  És noha nem szokás, a kiadó az Ünnepi Könyvhét időpontjához kötötte Hunčík Péter nagy sikerű, az idén immár harmadik kiadást megért Bródy Sándor-, Madách Imre-, Talamon Alfonz- és Posonium-díjjal jutalmazott regénye, a Határeset szlovák nyelvű megjelentetését.

A Kalligram ugyanis a huszadik századi magyar irodalom és társadalomtudomány vezető szlovák kiadója. Éppen az idén indította útjára a 15 kötetesre tervezett szlovák nyelvű Márai Sándor Válogatott munkái sorozatát, Hunčík Péter: Hraničný prípad című regénye pedig éppen a hetvenedik szlovák nyelven közreadott magyar Kalligram-könyv.

Supka Géza alapította Ünnepi Könyvhét több mint nyolc évtizede a magyar irodalom és könyvkiadás legjelentősebb ünnepe. E hagyományt ápolva és erősítve a Kalligram abban a szellemben állította össze kínálatát, amelyet megalakulása óta hangsúlyoz: függetlenül az államhatároktól és a poétikai különbségektől, egyetlen magyar irodalom létezik. Következésképp a Kalligram könyvheti szerzői között Szlovákiában, Romániában, Szerbiában és Magyarországon élő és alkotó szerzők egyaránt szerepelnek.

 

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb a eShop GlobalShop spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.