16.03.2009

Újdonságaink a Könyvfesztiválon

Csaplár Vilmos, Kőrösi Zoltán, Csányi Vilmos és Patrik Ouřednik új regénye!

Csaplár Vilmos: Hitler lánya (regény)
320 old., 2990 Ft
A Hitler lánya az idei könyvfesztivál egyik szenzációja lesz! A regény a zsidó-magyar együttélés huszadik századi történetét jeleníti meg. Egy alföldi félárva parasztfiú és egy felvidéki, zsidó származású lány tragikus szerelme és a nagy, történelmi sorfordító események (1944 és 1956) drámai pillanatai kapcsolódnak össze ebben filmszerű, remekül pergő kalandregényben.

Csányi Vilmos: A Bábosok (regény)
190 old., 2500 Ft
A világhírű etológus és több, kutyákról szóló sikerkönyv szerzője egyre inkább szépíróként is meghódítja az olvasókat! A Kannibálok című elbeszéléskötet után most egy vérbeli regénnyel jelentkezik a szerző: A Bábosok rendkívül olvasmányos, érdekfeszítő történet egy ősi, erőszakmentes falu életéről, amelyet tragikus módon semmisít meg a globalizáció.

Kőrösi Zoltán: Szerelmes évek. Gyávaság (regény)
344 old., 2990 Ft
Vajon le lehet-e írni a hetvenes éveket? Vajon meg lehet-e írni a történetek nélküli, létező szocializmus történeteit? Efféle kérdésekre keresi a választ Kőrösi Zoltán rendhagyó, nyugtalanító családregénye, melyben három generáció sorsa olvad össze nagyszabású, példázatos történetté.

Krúdy Gyula: Összegyűjtött művei 15 – Regények és nagyobb elbeszélések 8
496 old., 2990 Ft
Az 1919-ben keletkezett Asszonyságok díját Krúdy legpazarabb alkotásának nevezték pályatársai. A kötet második darabja, N. N. Egy szerelem-gyermek a szülőföldnek s a kamaszkori szerelmi élményeknek állít emléket az íróra jellemző líraisággal. A harmadik regény, Mit látott Vak Béla Szerelemben és Bánatban szürrealisztikus látomásokkal, időről-időre feltörő merész erotikával fest illúziótlan képet a jól ismert világról. A három regény Krúdy nagy évtizedének három remekműve.


Ouřednik, Patrik: Ad acta
Fordította G. Kovács László
cca 160 old., 2100 Ft
A történet bűnügyi regényként indul, végül pedig egy bizarr és abszurd világ látleletévé változik át. Különös történeteket sokan írtak már, de Ad actát jellemző groteszk humor, könyörtelen szarkazmus, provokatív gondolat, nyelvi lelemény és stilisztikai bravúrok elegye nem jöhetett volna létre másutt, mint az Europeana szerzőjének, napjaink legeredetibb cseh írójának laboratóriumában.

 

Bernhard, Thomas: Díjaim
Fordította Adamik Lajos
2009-ben emlékezünk meg Thomas Bernhard halálának 20. évfordulójáról. A Díjaim ebből az alkalomból jelenik meg, és megjelenésének puszta ténye is kisebb szenzáció, ugyanis ez az első olyan teljes kézirat, amely a gazdag hagyatékból napvilágot lát. A kötet a nyolc fejezetnyi visszaemlékezés mellett tartalmazza Bernhard három köszönőbeszédét is. Egyik híres kezdőmondata minden halálévforduló mottója lehetne: „Nincs mit dicsérnünk, nincs mit kárhoztatnunk, nincs mit vádolnunk, de sok minden nevetséges; minden nevetséges, ha a halálra gondolunk.”

 

Bracciolini, Poggio: Elméncségek
Fordította Csehy Zoltán
cca 340 old., 2700 Ft
Képzeljünk el egy-egy remekbeszabott Boccaccio-novellát egypercesekké alakítva, s máris Poggio Bracciolini szövegeinek lényegénél vagyunk. Pajzán anekdotái, szenzációhajhász pletykái a mindenkori latin és olasz humor legelevenebb megnyilvánulásai. E Poggio-válogatás a neolatin irodalom egyik legszellemesebb remekműve.

Dousková, Irena: Anyegin ruszki volt

Fordította Csoma Borbála
cca 250 old., 2500 Ft
Irena Dousková új regénye a hazájában Év Könyve díjjal jutalmazott, több nyelvre lefordított Weöres Csepel című könyvének folytatása. Főhőse egy fiatal lány, aki a legsötétebb politikai terror és a később bekövetkező normalizáció idején is képes kiegyensúlyozott belső életet élni. Életének szomorú-vidám történetei, a szerző természetesen könnyed stílusa gondoskodik arról, hogy az olvasó letehetetlennek érezze ezt a szórakoztató kisregényt.

Topol, Jáchym: Kátrány
Fordította Koloszár Péter
cca 280 old., 2600 Ft
A kortárs cseh irodalom ismert képviselője regényében a múlt század 2. világháború utáni éveinek cseh társadalmi hangulatát és traumáit idézi fel a groteszk eszközeivel. A regény témája egy háború, melynek nincsenek győztesei, csak áldozatai. Kicsinyes, rasszista „hőseiből” hiányzik bármiféle heroizmus vagy részvét – mindezt egy gyermek szemén keresztül.

Demmel József: „Egész Szlovákia elfért egy tutajon…”
Tanulmányok a 19. századi Magyarország szlovák történelméről
cca 210 old., 2500 Ft
Volt-e lehetőség a nemzetiségi békére a dualizmus kori konfliktusok közepette? A kötet tanulmányai az 1840-es évektől a XX. század elejéig terjedő időszakot fogják át, témájukban a magyar történetírás fehér foltjaival foglalkoznak. Bemutatják a korabeli fiatal szlovák értelmiségiek magyarságképét, a magyarországi szlovák nemzetiségi küzdelmek történetét, a halálos áldozatokkal járó csernovai csendőrsortűz körülményeit, szembefordulva azzal a nézettel is, miszerint abszolút jók és rosszak csaptak össze a szabadságharc alatt.

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb a eShop GlobalShop spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.