04.11.2013

Krúdy-konferencia

 

A Magyar
Irodalomtörténeti Társaság
és az ELTE BTK Modern
Magyar Irodalomtörténeti
Tanszéke meghívja a
2013. november 6-8-án,
az ELTE BTK
Kari Tanácstermében
(Múzeum krt. 4.)
rendezendő

 


KRÚDY-KONFERENCIÁRA

 

 

 

 

NOVEMBER 6. (SZERDA)
9.30 Megnyitó
9.40 A MIT Krúdy-pályázatának hivatalos
eredményhirdetése
9.45 Az irodalomtörténészek számára
létesített Toldy-díj ünnepélyes átadása
A díjazott: Angyalosi Gergely
Laudációt mond: Tverdota György
10.00 – 10.25 Fábri Anna: Korszakváltás a
sörházban: Boldogult úrfiko-
romban
10.25 – 10.50 Kemény Gábor: Krúdy Gyula
impresszionizmusának kérdé-
séhez
10.50 – 11.15 Angyalosi Gergely: Krúdy és a
beszélő test
11.30 – 11.55 Dobos István: Előadott el-
beszélés – a tautológia poétikája
11.55 – 12.20 Tverdota György: Az udvarlás
könyve. Krúdy Gyula: Hét Bagoly
12.20 – 12.50 Vita
14.00 – 14.25 Szegedy-Maszák Mihály: A
képzelet játéka Krúdy elbeszélő
prózájában
14.25 – 14.50 Eisemann György: Az imitáció
mint emlékező performáció
14.50 – 15.15 Margócsy István: Az erotika
démóniája a Napraforgóban
(Jelenetezés és elhallgatás
feszültsége a narrációban)
15.30 – 15.55 Bednanics Gábor: Ízes mon-
datok – nyelv és érzékelés össze-
függései a Krúdy-szövegekben
15.55 – 16.20 Sturm László: Tél és élet
(Krúdy Tél című novellájáról)
16.20 – 16.50 Vita

 

NOVEMBER 7. (CSÜTÖRTÖK)
10.00 – 10.25 Pethő József: Szecesszió és
biedermeier - A stilizált
biedermeier Krúdy novelláiban
10.25 – 10.50 Fráter Zoltán: Őszi versenyek
10.50 – 11.15 Kelemen Zoltán: Cholnoky
László a Zöld Ászban?
11.30 – 11.55 Keserű József: Imitáció és
teatralitás Krúdy prózájában
11.55 – 12.20 Scheibner Tamás: A vörös
Krúdy? Viták a koalíciós
években
12.20 – 12.50 Vita
14.00 – 14.25 Clara Royer: Krúdy Moz shte-
telben. A Mit látott Vak Béla
Szerelemben és Bánatban
egyik fejezetéről
14.25 – 14.50 Kányádi András: A vágytól a
kádig. Krúdy Homérosz-tra-
vesztiája
14.50 – 15.15 Finta Gábor: Ciklus és variá-
ció Krúdy korai elbeszéléseiben
15.30 – 15.55 Kosztolánczy Tibor: Az Élet
Álom - Krúdy Gyula utolsó
novelláskötete
15.55 – 16.20 Bengi László: „ha régi portré-
kat fest, színt, ecsetet a mától
lop”
16.20 – 16.50 Vita

 

NOVEMBER 8. (PÉNTEK)
10.00 – 10.25 Fried István: Színház ez az
egész regény-világ
10.25 – 10.50 Bárdos László: Színmű és
opera. Az arany meg az
asszony
10.50 – 11.15 Fleisz Katalin: „Ilyen volt a
magyar Don Kihóte.” Az iro-
dalomra vonatkozó beszéd-
mód Krúdy Ál-Petőfi című
regényében
11.30 – 11.55 Surányi Beáta: Postán
(f)eladott irodalom
11.55 – 12.20 Steinmacher Kornélia: „A
mesék megmaradnak…”
Krúdy Gyula meseimitációi
12.20 – 12.45 Gintli Tibor: Anekdotikusság
és asszociatív szövegszerkesz-
tés (Ifjú évek)
12.45 – 13.15 Vita

 

 

 

 

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb a eShop GlobalShop spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.