Ouředník, Patrik

Vissza

Életrajz

 

Különös művek szerzője: Patrik Oruředník

Az 1957-ben Prágában született Patrik Ouředník esetében az „író” megjelelölés pontatlan és homályos, szerzőnk ugyanis a rendhagyó prózai művek mellett a nyelvészet világában is feltűnést keltett, figyelemre méltó esszéket publikált, költőként is letette a névjegyét, kétnyelvű fordítóként pedig imponálóan nagy és igencsak hasznos munkát végzett el. Számos tollforgatóhoz hasonlóan az írósághoz és a sikerhez vezető út az ő esetében sem volt sima és nyílegyenes: életének 1985-ig tartó csehszlovákiai időszakában jó néhány, egymástól merőben különböző foglalkozást kipróbált, volt könyvesbolti eladó és raktáros, segédápoló és postai kézbesítő, nagy odaadással sakkozott, és már húsz éves kora táján eljegyezte magát a fordítással.

Francia származású édesanyjának, azaz kétnyelvűségének köszönhetően Boris Vian műveinek igényes feladatot jelentő átültetésével kezd(het)te pályáját, amely azonban nem szülőhazájában, hanem Franciaországban bontakozott ki, ahova huszonnyolc éves korában távozott. A cseh emigráció folyóirataiban és különböző francia lapokban publikált, 1988-ban pedig szerteágazó gyűjtőmunka eredményeként közreadta a Cseh nyelv zsargonszótárát, amely gazdagságával és sokrétűségével mindmáig egyedülállónak számít az ilyen típusú kiadványok sorában. Ouředník a kommunista diktatúra 1989-ben bekövetkezett bukása után is Párizsban maradt, műveit azonban csehül írja és szülőföldjén adja ki. Az 1992-es esztendőben az Avagy című verseskötettel jelentkezett, két évvel később pedig Nincs semmi új a nap alatt címmel a bibliai szólások és közmondások értelmezésének szentelt kötetet. A hatvanas évek végét s főleg a vaskalapos és mérhetetlenül bornírt Husák-rezsimet idézte fel az 1995-ben megjelent, A huszonnégyes év címet viselő s a tényeket játékos képzelete szüleményeivel vegyítő, éppoly rendhagyó, mint amilyen szellemes „memoárjában”, majd 1997-ben a nyelvészet iránti változatlan érdeklődésének bizonyítékaként Az elveszett nyelv keresése címmel gondolatgazdag, inspiratív esszét publikált. Három évvel később az illemhelyeken olvasható üzenetekből, firkálmányokból összeállított s A kulcs a söntésben van címmel megjelentett antológiával hökkentette meg az olvasókat, 2001-ben pedig az Europeana című, azóta több, mint húsz nyelvre lefordított s mindenütt nagy sikert aratott esszéregénnyel, amely a huszadik század történetének szürreális és szatirikus körképeként, ijesztően groteszk és ellenállhatatlanul mulatságos görbe tükreként vált sokak felejthetetlen olvasói élményévé. Addigi költői munkásságának összefoglalójaként 2004-ben kiadta A mezítlábas háza című verseskötetet, amelyet 2006-ban két újabb regény, A megfelelő pillanat, 1855 és az Ad acta követett. Az előbbiben az abszolút egyenlőség eszményének megvalósítására tett hiábavaló kísérlet történetét mondja el a visszaemlékezés és a naplóregény mesteri ötvözésével, az utóbbiban pedig a hétköznapi lét abszurditásáról, az emberi kapcsolatokat egyre gyakrabban jellemző felszínességről, kommunikációképtelenségről ad képet a rá jellemző szarkazmussal és fekete humorral.

Mint említettük, Ouředník fordítóként kezdte a pályáját, s az irodalmi művek tolmácsolását a későbbiekben is fontosnak tekintette. A francia irodalom reprezentánsai közül Vianon kívül – s többek között – François Rabelais, Alfred Jarry, Raymond Queneau, Henri Michaux és Samuel Beckett műveit fordította le cseh nyelvre, szülőhazája tollforgatói közül pedig Vladimír Holan, Jan Skácel, Jan Neruda, Vladislav Vančura, Bohumil Hrabal és mások munkáit alkotta újjá franciául.

Patrik Ouředníket az olvasók és a kritikusok ritka egyetértésben napjaink legjelentősebb cseh írói közé sorolják; kivételes képességeit általában azok sem vitatják, akiktől stílusvilága, szemléletmódja idegen. Úgy véljük, kár lenne, ha a magyar olvasók nem ismerkedhetnének meg egyik-másik művével – persze ki-ki a saját felelősségére…

G. Kovács László

 

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb a eShop GlobalShop spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.